Vi söker en föreståndare/ enhetschef

Vi söker en föreståndare/ enhetschef

Arbetet som enhetschef medför ett arbetsledaransvar med huvudsaklig inriktning på att samordna bemanning och insatser, introducera och coacha medarbetare samt leda arbetsplatsmöten. I tjänsten ingår administrativa uppgifter såsom upprättande av planer, social dokumentation, schemaläggning m.m.

Stipendium

Comment

Stipendium

Fredagen den 7 april 2017 var en mörk dag, en dag som förändrade allt för väldigt många människor. En dag med ofantlig ondska, lidande och död men också en dag med kraft från så många; att livet, kärleken och ljuset vägrar låta sig besegras av mörka krafter. Miljoner svenska hjärtan sammansvetsades och visade att kärleken är större än hatet. Och att omtanke om varandra är den enda vägen framåt.

Comment

Utepedagog sökes

Utepedagog sökes

Som utepedagog arbetar du nära lärare och elevassistenter med pedagogiska aktiviteter utomhus, främst på eftermiddagarna. Du ansvarar för skolans lilla trädgård och växthus och planerar och organiserar passande praktiskt orienterade utomhusaktiviteter beroende på årstid. Solbergas fina omgivningar med park och hagar och en fantastisk skog står till ditt förfogande som klassrum!

Musiker sökes

Musiker sökes

Är du en spelman eller spelkvinna? Kanske trubadur eller till och med musiklärare? Kan du hantera flera instrument varav gitarr och piano är ett minimum? Musiken är en central del av det dagliga livet på Solberga by! Varje morgon inleds och avslutas med musik och alla högtider ramas in av klingande toner och sång.

Klasslärare sökes

Klasslärare sökes

Som klasslärare på Solberga by ansvarar du för en klass med 5 - 8 elever som läser inom grundsärskolan. Ett stimulerande och viktigt uppdrag i ett sammanhållet, engagerat och kunnigt kollegium med en rektor förankrad i waldorfpedagogiken. Du fungerar som arbetslagsledare för assistenter i klassen och ansvarar för arbetslagets samordning med specialpedagog, kommunikationsutvecklare och elevhemmen.

Stöd för AKK-utveckling

Comment

Stöd för AKK-utveckling

Solberga bys waldorfgrundsärskola har beviljats ekonomiskt stöd av SPSM för AKK-utveckling. Bakgrunden är att Solberga 2016 inledde ett samarbete med Kölns universitets forsknings- och rådgivningscenter för att överföra deras kommunikationskoncept "Kölnermapp" till svenska. Med utgångspunkt från det konceptet har Solbergas kommunikationsutvecklare utformat ett anpassat kommunikationsverktyg som vi kallar SnAKKis. 

Comment

Vi söker en föreståndare!

Vi söker en föreståndare!

Vill du växa med oss när vi skapar framtiden tillsammans? Solberga by tar emot barn med intellektuella funktionsnedsättningar som har behov av särskilt anpassade boendeformer och särskola. Våra engagerade medarbetare, ett beprövat arbetssätt med evidensbaserat perspektiv och den unika miljön är grunden för vår framgång.