Text: Pontus Wallin
Foton: Manuela Friemann, Kajsa Petersdotter


Lansering 01.jpg
002.jpg

Hej käre besökare! Under våren 2015 har Solberga utvecklat en ny hemsida som bättre är tänkt att spegla vår verksamhet och vår idémässiga grund. Initiativet kom från en av Solbergas bybor, tillika hemsideutvecklare, som ansåg att vår dåvarande hemsida inte gjorde rättvisa till vår fantastiska miljö och det arbete som bedrivs med våra barn och ungdomar. En viktig utgångspunkt var därför att låta bilderna ta mer plats än texterna. ”Hemsidan måste tala till hjärtat” som byboenden uttryckte det! Ambitionen är att hemsidan förmedlar just detta samtidigt som den är informativ och lättnavigerad. 

Efter många möten och gediget arbete har vi äntligen kommit i mål och kan nu stolt presentera resultatet. Som med alla nya saker så kan det dock finnas företeelser som inte fungerar optimalt inledningsvis. Om så är fallet vill vi gärna veta det så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella brister. Tyck gärna därför till via vår synpunkts- och klagomålsfunktion.


Vänliga hälsningar Solberga by

 

DSC_0931 - Version 3.jpg

3 Comments