Vill du växa med oss när vi skapar
framtiden tillsammans?


vi_söker

Solberga by tar emot barn med intellektuella funktionsnedsättningar som har behov av särskilt anpassade boendeformer och särskola. Våra engagerade medarbetare, ett beprövat arbetssätt med evidensbaserat perspektiv och den unika miljön är grunden för vår framgång. Vi skapar framtiden för våra barn i en gemensam anda av omsorg, kärlek och professionellt förhållningssätt med ett starkt barnperspektiv.

Som en av våra föreståndare har du en nyckelroll när vi nu växer och utvecklar verksamheten. Du ingår i ledningsgruppen och har eget personalansvar. Till en början för vårt LSS-fritids, kortis och skolfritids med även ansvar för elevhem kan bli aktuellt. Det ingår att aktivt delta i det pedagogiska arbetet med barnen.

Vi söker dig som har tillräcklig dokumenterad formell högskolekompetens och erfarenhet av målgruppen för att beviljas tillstånd av IVO. Vi vill att du ska ha erfarenhet av personalledning och känner till målgruppen. 

Att ditt hjärta brinner för utsatta barn är en självklar förutsättning!

Solberga by är en snart 75-årig icke- vinstdrivande verksamhet i Ytterjärna med elevhem (9:8) och fritids (9:7, 9:6) enligt LSS och waldorfsärskola årskurs 1-9.

Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till verksamhetschef Helen Holmberg:

Telefon: 08-551 538 03

Sista ansökningsdag 10 januari. Tillträde enligt överenskommelse.

Dela gärna detta inlägg!