A._Elevhem_01b.jpg
B._Korttidsvistelse_01b.jpg
C._Fritid_01b.jpg
D._Delaktighet_01b.jpg
018.jpg
A._Elevhem_01b.jpg

Elevhem


En viktig uppgift för medarbetarna är att skapa en trygg och trivsam boendemiljö där eleven får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Scrolla ner ↓

SCROLL DOWN

Elevhem


En viktig uppgift för medarbetarna är att skapa en trygg och trivsam boendemiljö där eleven får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Scrolla ner ↓

A._Elevhem_02b.jpg

Elevhem (9§8)

Solberga har 26 boendeplatser fördelat på 6 elevhem. För de barn som inte kan åka hem så ofta, blir elevhemmet ett andra hem. En viktig uppgift för medarbetarna är att skapa en trygg och trivsam boendemiljö där barnet får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

A._Elevhem_03b.jpg
A._Elevhem_04b.jpg

Hög prioritet är att erbjuda barnen/ungdomarna meningsfulla fritidsaktiviteter på och utanför Solberga efter individuella behov och önskemål. I tonåren ingår även ADL-träning. Högsta prioritet har även kontakten och samarbetet med föräldrar för att barnet ska kunna trivas och utvecklas på Solberga. Varje barn får en utsedd kontaktperson som har en viktig uppgift att främja kontakt mellan barnet och föräldrarna.

A._Elevhem_04c.jpg
A._Elevhem_04d.jpg

Då våra barn har olika grader av kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar är alternativ kommunikation och tydliggörande pedagogik centrala inslag i arbetet. Ambitionen är att barnen oavsett funktionshinder ska få möjlighet till ökad självständighet och självbestämmande.

A._Elevhem+ frame_04b.jpg

Foton nedan: Syrén, Rubinen, Lingon, Solros, Arken (aula), Svalan, Gullregn, Smultron och Blåbär.

Gårdarna_15d.jpg
B._Korttidsvistelse_01b.jpg

Korttidsvistelse


Solbergas fritids ”Rubinen” erbjuder korttidsvistelse samt korttidstillsyn för barn över 12 enligt LSS.

Korttidsvistelse


Solbergas fritids ”Rubinen” erbjuder korttidsvistelse samt korttidstillsyn för barn över 12 enligt LSS.

Korttidsvistelse (9§6 och 9§7)

Solbergas fritids ”Rubinen” erbjuder korttidsvistelse samt korttidstillsyn för barn över 12 enligt LSS. Rubinen har öppet enligt vårdnadshavarens behov, vardagar som helger. Verksamheten har en uttalad fritidsprägel och i dialog med barnen och föräldrarna utformar personalen individuellt anpassade aktiviteter.

Rubinen 002.jpg
Rubinen 003.jpg
Rubinen 004.jpg
Rubinen 005.jpg
Rubinen 006.jpg
Rubinen 007.jpg
B._Korttidsvistelse+ frame_08.jpg
C._Fritid_01b.jpg

Fritid


Solberga by och dess omgivningar erbjuder barnen och ungdomarna ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Fritid


Solberga by och dess omgivningar erbjuder barnen och ungdomarna ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

C._Fritid+ frame_01b.jpg

Oavsett årstid finns
alltid något roligt att göra

Solberga by och dess omgivningar erbjuder barnen och ungdomarna ett stort utbud av fritidsaktiviteter.
En del tar en promenad, andra spelar boll eller sköter om djuren.

C._Fritid+ frame_02b.jpg
C._Fritid+ frame_03b.jpg

I stallet finns hästar, getter, får, katter och ankor. Oavsett årstid finns alltid något roligt att göra.

C._Fritid+ frame_04b.jpg
C._Fritid+ frame_05b.jpg

Här finns fotbollsplan, basketplan, skridskobana och pulkabacke. För de som tycker om att åka skidor ligger åkrarna och fälten öppna. Utflykter till olika närliggande mål är populärt. Ibland bjuds till filmvisning och disco på korttidshemmet Rubinen. De gemensamma aktiviteterna planerar elevhemmen tillsammans.

C._Fritid+ frame_06b.jpg
D._Delaktighet_01b.jpg

Delaktighet


Solbergas övergripande vision är att varje barn ska få möjlighet att skapa sin egen utvecklingsväg.

Delaktighet


Solbergas övergripande vision är att varje barn ska få möjlighet att skapa sin egen utvecklingsväg.

D._Delaktighet_01b.jpg

Övergripande vision

Solbergas övergripande vision är att varje barn ska få möjlighet att skapa sin egen utvecklingsväg. Våra medarbetare arbetar därför aktivt för att skapa delaktighetsförutsättningar där barnet får möjlighet att påverka sin vardag och framtid.

 
D._Delaktighet+ frame_02b.jpg
 
018.jpg

Varför vi äter gåskakor på Sankt Martin?


Få reda på det i vårt bildgalleri.

Bildgalleri →

Varför vi äter gåskakor på Sankt Martin?


Få reda på det i vårt bildgalleri.

Bildgalleri →