En entusiastisk medarbetarensemble ger barnen och dess personal en Julspelsföreställningi Arken.

Comment