Föräldrar bjuds till elevhemmen för julfrukost. Därefter är det elevuppvisningar i Arken klockan 11. Barnen går därefter på jullov och startar skolan igen 2017-01-10

Comment