Lärarna har pedagogdag och barnen är lediga.

Comment