Text: Henri Quarfood
Foton: Manuela Friemann


Vilka årshögtider firas på Solberga by?

Det är vanligt inom Waldorfskolorna och läkepedagogiken att fira olika årshögtider med eleverna. Syftet med årstidsfesterna är inte främst att värna om traditionerna utan att stärka elevernas tidsuppfattning genom att skapa en åskådlig bild av årsloppet. Elever med svag tidsuppfattning har ett stort behov av att orientera sig i tiden genom igenkännandet av bekanta händelser. Man kan betrakta årsloppet som en stor och levande kalender där vi alla kan stiga in och vara delaktiga, där vi kan meduppleva tiden i natur och kultur. Vilka årshögtider firas på Solberga by? Först en kort översikt, sedan tittar vi på en fest i synnerhet: Mikaeli.


Vår fröken har förvandlats till en mäktig grön drake!

Vår fröken har förvandlats till en mäktig grön drake!

Mikaeli

I slutet av september, både en skördefest och ett modprov. Eleverna brukar se fram emot att gå en modprovsrunda i skogen, gå på lina, hoppa över elden, besegra draken. Det etiska motivet; att övervinna hinder i livet, att våga försöka.

Martin

När novembermörkret är som tätast. Eleverna tillverkar färgglada lanternor i slöjden, som lyser upp i mörkret. Det etiska motivet är att hjälpa den som är i nöd och dela med sig av sitt överflöd.

Stämningen är förtätad inför berättelsen om sankt Martin.

Stämningen är förtätad inför berättelsen om sankt Martin.

Morgonsamlingen med Luciasången under de vackra adventsbilderna.

Morgonsamlingen med Luciasången under de vackra adventsbilderna.

Advent

Med allt det innebär av att sjunga julsånger, stöpa ljus och uppleva lucia. När det yttre mörkret tätnar kan människans inre ljus lysa starkare. Brukar avslutas med ett julspel.

Maskerad

Äger rum sista veckan i februari. Här väljer skolan ett motiv som skall åskådliggöras för alla sinnen, nu var det ”Antikens Grekland”. Elever och lärare uppför små scener ur epokens berättelser, dräkterna, kulisserna, musiken liksom maten har anknytning till temat.

Alla klär ut sig i tidstypiska dräkter, kulisser i antik stil har tillverkats slöjden och målats i bildsalen.

Alla klär ut sig i tidstypiska dräkter, kulisser i antik stil har tillverkats slöjden och målats i bildsalen.

Alla kan vara med och måla äggen som är en symbol för vårens spirande liv.

Alla kan vara med och måla äggen som är en symbol för vårens spirande liv.

Påsk

Påskpyssel och sagor med vårmotiv, leta påskägg.

Valborg 

Vi sjunger in våren och tänder majbrasan. Grillning och fiskdamm för barnen. Även om det blåser och snöar sjunger vi om våren.

Majbrasan sprider värme och ljus.

Majbrasan sprider värme och ljus.

Många har flätat vackra blomsterkransar som de bär på huvudet.

Många har flätat vackra blomsterkransar som de bär på huvudet.

Midsommar 

Stången kläds med blommor och grönt, under förmiddagen. Efter dans och lekar äter alla tillsammans i det gröna.


Ämnesövergripande aspekter


Årshögtiderna 08.jpg
Årshögtiderna 09.jpg
I Mikaelispelet befrias prinsessan från den grymma Draken av den modige riddaren.

I Mikaelispelet befrias prinsessan från den grymma Draken av den modige riddaren.

Till årshögtiderna finns ofta berättelser knutna, legender av olika slag. De utgör en del av kulturarvet och motsvarar flera av kunskapskraven i So-ämnena. Att förbereda festerna innebär många praktiska moment där man kan arbeta med centrala innehåll i ämnen som Bild, Musik och Slöjd. För elever på tidig utvecklingsnivå i träningsskolan kan det innebära en estetisk upplevelse av omvärlden över flera sinnen på en gång, samtidigt som man blir motoriskt aktiv i utförandet av festernas innehåll, och man kan kommunicera sina upplevelser i bildspel och samtal efteråt. Härigenom når man väsentliga mål inom ämnesområdena estetik, motorik och kommunikation samtidigt som tidsuppfattningen stärks inom ämnesområdet verklighetsuppfattning. För oss alla gäller att det man blir berörd av, det minns man bättre. En viss högtidsstämning och dramatisering innebär en hjälp för minnet. Och vi känner glädje när vi upplever gemenskap i en social process.


Mikaelifirande på Solberga by


Den kvinnliga Draken Katla är både vacker och skrämmande.

Den kvinnliga Draken Katla är både vacker och skrämmande.

Mikaeli firas alltid på Solberga by kring 29 september, dagen för det traditionella ”Mickelsmäss” eller Sankt Mikael*.

Vi följer Drakstigens skyltar på träden till de olika modproven.

Vi följer Drakstigens skyltar på träden till de olika modproven.

Det finns 7 olika stationer med Modprov.

Det finns 7 olika stationer med Modprov.

Varför en friluftsdag när höstmörkret sätter in som värst?  Är det inte sorgligt att vi har haft höstdagjämning och gått in i det mörka vinterhalvåret?

Mikaeli fungerar som en skördefest där vi tackar för jordens rika gåvor och tar avsked av Naturens liv. Detta visas åskådligt av årstidsbordet utanför Arken.

Naturens gåvor är också små konstverk i färg och form.

Naturens gåvor är också små konstverk i färg och form.

Men Mikaeli vill också vara något mer, en modets fest, där vi övervinner inre hinder och erövrar nya färdigheter, vi går från sommaren och naturens årstider in i skolåret och kulturen. När solens ljus försvagas kan vi uppleva en naturlig saknad av värmen och ljuset och en rädsla inför mörkret. Detta kan motverkas om vi kommer in i kreativa lärprocesser och känner utvecklingens ström, då kan vi lysas upp inifrån av vår glädje och entusiasm i lärandet. För våra elever är det en viktig grund för inlärningen att öva på mod och initiativ och övervinna passivitet och initiativlöshet. Modproven har ett sådant syfte, att bidra med en känsla av att det går att övervinna hinder.

Jag famnade Solen

I sommarens tid

Jag rustade mig

För arbet’ och strid

Nu möter jag modigt

Den mörknande höst

Ty ljuset och värmen

Är kvar i mitt bröst
— Erik Westerberg
Årshögtiderna 15.jpg
Årshögtiderna 16.jpg
Årshögtiderna 18.jpg
Årshögtiderna 18.jpg
Eleverna är andaktsfulla inför Modproven som tilltalar fantasin.

Eleverna är andaktsfulla inför Modproven som tilltalar fantasin.

Detta kan också symboliseras av legenden om Sankt Göran och Draken, som brukar framföras av eleverna som ett litet teaterspel som en upptakt till Mikaelidagen.

Detta kan också symboliseras av legenden om Sankt Göran och Draken, som brukar framföras av eleverna som ett litet teaterspel som en upptakt till Mikaelidagen.

Årshögtiderna 20.jpg

Därefter är det dags för de spännande modproven som vi brukar gestalta med en modprovsrunda i skogen. Här kan man åka linbana, hoppa över eldar, dyka ner med händerna i en slemmig pöl, kasta spjut på drakar** och så vidare. En höjdpunkt som eleverna brukar minnas långt efteråt. 

Årshögtiderna 21.jpg
Årshögtiderna 22.jpg
Årshögtiderna 23.jpg
Årshögtiderna 24.jpg
Årshögtiderna 25.jpg
Årshögtiderna 26.jpg
Årshögtiderna 27.jpg
Stolta elever efter att ha gått igenom de olika Modproven.

Stolta elever efter att ha gått igenom de olika Modproven.

Årshögtiderna 29.jpg

* I det gamla bondesamhället räknades Mikaeli som den första vinterdagen. Fram till 1819 var också Mickelsmäss lagstadgad flyttdag för tjänstefolket. De som skulle byta tjänst fick då ut sin lön. Helgen fick också sin betydelse genom att den inföll vid slutet av årets arbete på åker och äng.

** Legenden om Sankt Göran och draken berättar, att Göran räddade en stad, ibland även en jungfru eller prinsessa, från en hotfull drake. I Storkyrkan i Stockholm finns en berömd träskulptur av Sankt Göran, draken och prinsessan. Den är från 1400-talet och snidad av den tyske skulptören Bernt Notke. . I torntoppen av Stockholms stadshus finns också nio slagklockor som spelar den medeltida Sankt Örjansvisan kl 12 och kl 18 varje dag


Mikaelidagen avslutas med gemensam måltid i utomhus i tältpaviljongen. Maten är förberedd av elevhemmens personal och eleverna har medverkat dagarna innan med att baka kakor. Det är en social process där alla får tillfälle att äta tillsammans och umgås. Man känner gemenskap och gläds åt det man har upplevt. Maten speglar också dagens tema med starka höstfärger och kakor i form av gröna drakar.

Årshögtiderna 30.jpg
Årshögtiderna 32.jpg
Årshögtiderna 34.jpg
Årshögtiderna 36.jpg
Årshögtiderna 31.jpg
Årshögtiderna 33.jpg
Årshögtiderna 35.jpg
Årshögtiderna 37.jpg
Årshögtiderna 38.jpg
 

Comment