Integritesskyd-3.jpg

Integritetsskyddspolicy Solberga by

 
Logo version 3.png
 

I nedan personuppgiftspolicy
finner du information
om FÖRENINGEN SOLBERGA BYs personuppgiftsbehandling

Introduktion

FÖRENINGEN SOLBERGA BY, 815600–0823, tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför informera dig om vår personuppgiftsbehandling vi för om dig. Denna integritetskyddspolicy avser att informera alla intresserade om vår behandling utav dina personuppgifter. En personuppgift är en uppgift som, direkt eller indirekt, identifierar en individ som till exempel namn, telefonnummer, adress och mail. FÖRENINGEN SOLBERGA BY följer all tillämplig lagstiftning och all personuppgiftsbehandling sker utifrån EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig är FÖRENINGEN SOLBERGA BY, 815600–0823, Solberga 27, 153 91 JÄRNA, STOCKHOLMS LÄN, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via info@solbergaby.se Dataskyddsombudet (DSO) på FÖRENINGEN SOLBERGA BY är Secify, du kontaktar dem via DSO@secify.net.

 

Behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter kan finnas sparade hos oss i de fall du har varit anställd av oss, kunder, leverantör eller tagit del utav någon av våra tjänster, boende, skola eller fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Dina personuppgifter kan även behandlas av oss i det fall du har ingått avtal och/eller varit i kontakt med oss och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från en tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke. 

Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, möjlighet att kontakta dig, säker identifikation, uppfylla dina eller våra rättsliga förpliktelser, ge möjlighet att erbjuda fullgöra alla våra tjänster inom boende, skola eller fritidsaktiviteter.

Integritesskyd-5.jpg

 

Delning av dina personuppgifter 

Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än de redovisade samt utav molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för. 

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. 

 

Säkerheten för dina uppgifter 

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Integritesskyd-3.jpg

 

Dina rättigheter 

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där det är tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information kostnadsfritt 1 gång/år om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför FÖRENINGEN SOLBERGA BY som mottagit personuppgifter från oss; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. FÖRENINGEN SOLBERGA BY svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta info@solbergaby.se. Om du har frågor gällande FÖRENINGEN SOLBERGA BYs personuppgiftsbehandling kontakta vårt Dataskyddsombud, Secify, via DSO@secify.net.  

 

Datalagring

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Information kring lagringstid ges vid påbörjande utav behandlingen och har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakta oss på info@solbergaby.se så berättar vi mer.

Cookies

Vi på Solberga by är måna om att erbjuda dig som besökare av vår hemsida en effektiv och behaglig upplevelse. Vi använder oss utav cookies för att kunna erbjuda viss funktionalitet och föra statistik och genom detta kan vi sedan utveckla webbplatsen och dess upplevelse.

Cookies är en textfil som en hemsida lagrar på din dator så att sedan webbplatsen kan känna igen din dator vid nästa besök. Detta innebär att sidan kan visas enligt dina inställningar. En sådan textfil kan inte sprida skadliga program utan agerar passivt.

Du har när som helst möjlighet att hantera cookies (få varningar, blockera eller ta bort redan lagrade cookies på din dator) genom inställningarna i din webbläsare. Blockerar eller tar du bort cookies kan viss funktionalitet att försvinna. Läs mer om cookies på www.minacookies.se

 

Ytterligare information

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys. 

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se