Individuellt lärande i gemenskap

Comment

Individuellt lärande i gemenskap

Foton: Manuela Friemann,
Simone Strandberg, Kajsa Petersdotter m.fl.


Att fokusera och uttrycka sina känslor

Detta album har två delar. Den första delen innehåller en blandning av bilder från både vår tränings- och särskola. I den andra delen följer vi två elever i träningsskolan och ser vad de gör under några månader, bl. a i hemkunskapen och i klassrummet. Skolan på Solberga är en Waldorfsärskola. Det innebär bl.a. att det är mycket fokus på kreativa ämnen som målning, handarbete och musik. Det kreativa hjälper barnen att fokusera och uttrycka sina känslor. Som ni ser på bilderna är gemenskap och kamratskap viktigt i allt vi gör. Lärare och assistenter är tränade i att inte bara se klassen som en grupp, utan också behandla varje elev som en individ med sina egna utmaningar och förmågor.


Skolan 01.jpg
Skolan 02.jpg
Skolan 03.jpg
Skolan 04.jpg
Skolan 05.jpg
Skolan 06.jpg
Skolan 07.jpg
Skolan 08.jpg
Skolan 10.jpg
Skolan 12.jpg
Skolan 14.jpg
Skolan 09.jpg
Skolan 11.jpg
Skolan 13.jpg
Skolan 15.jpg
Skolan 16.jpg
Skolan 17.jpg
Skolan 18.jpg
Skolan 19.jpg
Skolan 20.jpg
Skolan 21.jpg
Skolan 22.jpg
Skolan 23.jpg
Skolan 24.jpg
Skolan 25.jpg
Skolan 28.jpg
Skolan 26.jpg
Skolan 29.jpg
Skolan 27.jpg
Skolan 30.jpg
Skolan 31.jpg
Skolan 32.jpg
Skolan 33.jpg
Skolan 34.jpg
Skolan 35.jpg
Skolan 36.jpg
Skolan 37.jpg
Skolan 38.jpg
Skolan 39.jpg
Skolan 40.jpg
Skolan 41.jpg
Skolan 42.jpg
Skolan 43.jpg
Skolan 44.jpg
Skolan 45.jpg
Skolan 46.jpg
Skolan 47.jpg
Skolan 48.jpg
Skolan 49.jpg
 

Comment